Hopp til innhold

Onsdag 22. februar 2023 – Klokken 19:00 Sted: QTH til LA6GIA. (Husk Dropin fra 18:00)

Agenda

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Styrets beretning

6. Regnskap

7. Behandle innkomne forslag

            Ingen innkomne forslag

8. Fastsette kontingent

9. Vedta budsjett

10. Valg av styremedlemmer, valgkomite

11. Valg av andre verv

12. Avslutning

Årsmøtepapirer deles ut på årsmøte, sendes ved forespørsel dagen før.

Vel møtt!

Styret i LA5B