Hopp til innhold

Onsdag 22. februar 2023 – Klokken 19:00 Sted: QTH til LA6GIA. (Husk Dropin fra 18:00)

Agenda

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Styrets beretning

6. Regnskap

7. Behandle innkomne forslag

            Ingen innkomne forslag

8. Fastsette kontingent

9. Vedta budsjett

10. Valg av styremedlemmer, valgkomite

11. Valg av andre verv

12. Avslutning

Årsmøtepapirer deles ut på årsmøte, sendes ved forespørsel dagen før.

Vel møtt!

Styret i LA5B

Årsmøtet blir 22. februar kl. 19.00. Fysisk oppmøte vil være mulig på QTH til Hernan. For de som ikke rekker det, vil det være mulig å delta via Teams. Link vil bli lagt ut rett i forkant av møte. Saker til Årsmøtet kan meldes til formann på mail formann@la5b.no innen 8 februar.

Det blir dropin i forkant av årsmøte fra kl. 18.00

Sommeravslutningen blir 10. juni kl. 18.00. Det hele vil foregå hos LA6GIA(Hernan). Grillen blir fyrt opp, så ta med det du ønsker å spise å drikke. Hadde vært fint med en liten tilbakemelding til LA6GIA eller LB3UI(Fred), så vi har en viss oversikt over antall som kommer.

Vi møtes ved parkeringsplassen nedenfor Isesjøbatteriet kl. 10:00 på følgende koordinater:
Lat 59º 17' 59.599''
Lon 11º 14' 25.567''

Ta med det du har lyst til å sende med, godt humør, kanskje litt kaffe. Nå som vi endelig har mulighet til å møtes igjen, ser vi på dette som en gylden mulighet til å få litt aktivitet i gruppa igjen. Få den gode radio praten.