Medlemmer

LD1SG  -  Alt. 145.500 Mhz

Medlemsoversikt LA5B


LA6GIA  Hernan Seranno       Formann/Sambandsansvarlig

LB3UI   Fred Leidland        Sekretær          Hjemmeside

LA8LNA  Magne Jørgensen      Kasserer

LB0DH   Tor Jonny Olsen      Styremedlem

LA8XRA  Glenn Åge Pedersen   Styremedlem       Hjemmeside

LA5RQ   Marco Bau            Valgkomite

LB8MH   Magnus Haugeneset   

LA9BIA  Kristoffer Hauge

LA4YR   Ingolf Olsen  

Alle medlemmer får eget medlemsbevis


Teknisk info:


Sarpsborg LD1SG


434,8125   -2,0000

CC 1

Forslag oppsett


Horten repeatere


2 meter : LA5HR

145,625 mhz, Subtone 74,4


70cm: LA6HR

434,650 Mhz, Subtone 74,4

FM+DMR


Teknisk info:

Fredrikstad Repeater


2 Meter: LD1FR

145.6875 mhz, Subtone 85,4


70cm : LA7FR

434.700 mhz, Subtone 85,4
Aktiviteter 2020


Grunnet koronna er alle vårens aktiviteter avlyst. Dette gjelder også den faste sommeravslutningen.