Medlemmer

LD1SG  -  Alt. 145.500 Mhz

Medlemsoversikt LA5B


LA6GIA  Hernan Seranno       Formann/Sambandsansvarlig

LB3UI   Fred Leidland        Sekretær          Hjemmeside

LA8LNA  Magne Jørgensen      Kasserer

LB0DH   Tor Jonny Olsen      Styremedlem

LA8XRA  Glenn Åge Pedersen   Styremedlem       Hjemmeside

LA5RQ   Marco Bau            Valgkomite

LA1LY   Jens-Melvin Løhnner Engh

LA4YR   Ingolf Olsen

LB8MH   Magnus Haugeneset   

LA9BIA  Kristoffer Hauge

 

Alle medlemmer får eget medlemsbevis


Teknisk info:


Sarpsborg LD1SG


434,8125   -2,0000

CC 1

Forslag oppsett


Horten repeatere


2 meter : LA5HR

145,625 mhz, Subtone 74,4


70cm: LA6HR

434,650 Mhz, Subtone 74,4

FM+DMR


Teknisk info:

Fredrikstad Repeater


2 Meter: LD1FR

145.6875 mhz, Subtone 85,4


70cm : LA7FR

434.700 mhz, Subtone 85,4
Aktiviteter 2020


Grunnet koronna ble  alle vårens aktiviteter avlyst. Dette gjelder også den faste sommeravslutningen.

 

Fint om at vi kan treffes på 2 meter på søndager i september ->  Kl. 21:30.

Frekvens: 145.525Drop inn 25 september 2020 Kl.: 18:30  hoss Hernan / LA6GIA.

Adresse: Tuetagta 17

1739 Borgenhaugen.


03 oktober kl:09:00 "outdoors" Vi tar med oss radioene og antenner til Trøsken i Sarpsborg. Håper på at det blir flere radioamatører på plass !!